image

Uzavírka místní komunikace u čp. 85 - Qusisana

10. 10. 2019 / Autor: MV

Uzavírka 10.10.2019 a od 17.10. do 21.10.2019

Ve dnech 10.10.2019 a dále pak od 17.10. do 21.10.2019 dojde k úplné uzavírce místní komunikace vedoucí od napojení na silnici III/2961 až k trafostanici (odbočka k poště a k parkovišti pod Quisisanou). Důvodem jsou stavební práce na opravě místní komunikace.