Informace úřadu

POVOLENKY k vjezdu
Od 1. ledna 2019 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu do centra města. Zároveň jsou stanovena pravidla, na základě kterých bude na základě žádosti povolení vydáno.

OZV č. 2/2018 o místním poplatku za povolení k vjezdu
Příloha - mapa - vybrané místo
Pravidla pro vydávání povolení
Žádost A - zaměstnanci
Žádost X - trvale bydlící a osoby blízké
Žádost B - ostatní

INFORMACE O PARKOVÁNÍ

Vjezd do centra města je zakázán (mimo dopravní obsluhu nebo na povolení městského úřadu). Dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místě za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

V celém katastru města platí zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště, v centru je zákaz zastavení.

Povolenku k vjezdu do města si lze zajistit na Městském úřadě Janské Lázně (pouze v úředních hodinách).

K parkování lze využít především centrální parkoviště pod kabinovou lanovkou (70 Kč/den), kde je k dispozici cca 500 parkovacích míst a parkoviště pod hotelem Lesní dům (70 Kč/den) s kapacitou 80 parkovacích míst. Také parkoviště Hofmanky (70 Kč/den). Dále je možno využít parkoviště s parkovacím automatem v Dolní promenádě - pod Betlémem (100 Kč/den) s kapacitou 20 míst viz mapa a parkoviště v Lázeňské ulici (100 Kč/den) o kapacitě 7 míst. Další parkoviště s parkovacím automatem je v Obchodní ulici (100 Kč/den) před hotely Arnika a Sola Fide, kde lze využít 11 parkovacích míst + 5 míst pro vozidla s označením 01.
Ceník parkování

Ve městě se pohybují strážníci Městské policie Trutnov, kteří kontrolují povolení k vjezdu a oprávněné využívání parkovacích ploch.

Dodržujte prosím dopravní předpisy a respektujte dopravní značení v celém městě.

E-BOX

Zpětný odběr drobných vyřazených elektrozařízení (EEZ) jsme pro Vás zajistili formou E-BOXU umístěného uvnitř budovy městského úřadu (hned za vchodovými dveřmi). Cílem je poskytnout všem možnost odevzdat použitá EEZ a zároveň rozšířit povědomí o nutnosti zpětného odběru a recyklace drobných EEZ. Do E-BOXU můžete vhazovat drobná zařízení jako jsou například nefunkční kalkulačky, telefony, drobná počítačová vybavení, discmany, walkmany, MP3 přehrávače, fotoaparáty, kamery, DVD apod., která dle průzkumů často končí ve směsném komunálním odpadu. Do E-BOXU nepatří úsporné žárovky, výbojky a zářivky. E-BOX o rozměrech 40x40x80 cm nám bezplatně poskytla společnost ASEKOL, o jejichž aktivitách se můžete více dozvědět na www.asekol.cz. Nově je k E-BOXU přidán zvláštní box na baterie a akumulátory.


SVOZ ODPADU

Svoz odpadu pro rok 2019 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2018 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2017 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2016 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2015 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)


RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK V ROCE 2019

Rodina a ochrana práv dětí 2019

Rodičovský příspěvek


STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2019

Státní sociální podpora


VODNÉ A STOČNÉ

Cena vodného a stočného v roce 2019

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017

Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2016

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2015

Předběžná kalkulace ceny vodného a stočného v roce 2014

Předběžná kalkulace ceny vodného a stočného v roce 2013

Historie cen vodného a stočného

DOTACE NA PÉČI O TRAVNÍ POROSTY NA ÚZEMÍ KRNAP

Informace a formuláře získáte na www.krnap.cz.

 

1. KONTAKTNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Stránky se zabývají komplexními informacemi pro lidi s postižením, jak tělesně tak mentálně retardované, lidi v důchodovém věku, obsahují i závislostní problematiku a zdravotní problémy, které ohrožují plnohodnotný život lidí. Obsahují aktuální informace pro lidi v nouzi, na koho se obrátit a kdo pomůže.

www.helples.cz