image

Kompostér do každého domu

05. 06. 2020 / Autor: MV

Pro malý zájem (pouze 3 domácnosti) město o kompostéry žádat nebude.

Janské Lázně dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.

Anketní lístek

Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli za finanční spoluúčasti (0-500 Kč) kvalitní zahradní kompostér v hodnotě 3.500 Kč.

PROČ KOMPOSTOVAT BIOODPAD V ZAHRADNÍM KOMPOSTÉRU?

Biologický odpad, který je vhodný na domácí kompostování, tvoří největší část komunálního odpadu.

Každý, kdo bydlí v rodinném domě nebo má zahradu, jej může jednoduše svépomocí zpracovat.

Během pár měsíců získáte kvalitní kompost – Rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky z pěstování různých plodin na zahradě nebo na poli, větve, listí, posečená tráva atd. - to vše můžeme využít na výrobu kvalitního kompostu. Ten používáme při pěstování rostlin jako přírodní hnojivo, vracející do půdy výživné látky a organickou hmotu.

 

Zahradní kompostér je elegantním doplňkem Vaší zahrady – Jistě si mnozí z nás vzpomenou na místo někde v rohu zahrady, kam se shromažďovala shrabaná posečená tráva či listí, místo připomínající hromadu (dnes bychom použili slovo „organického“) odpadu, díky kompostéru můžete odpad zpracovávat daleko estetičtějším způsobem.

 

Bioodpad v kompostéru nezapáchá – Hromada bioodpadu v rohu zahrady vydává charakteristický zápach způsobený tlením všech zbytků. To se vám v uzavřeném kompostéru nemůže stát.

 

Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky – Nejenže navracíte organické hnojivo zpět do půdy, ale také nemusíte za tato hnojiva platit.

 

Další výhody kompostování v zahradním kompostéru:  

  • zabraňují nadměrnému zamokření/vysušování kompostovaného materiálu
  • snižují intenzitu světla (pro rozklad je nutná tma),
  • umožňují kompostování „za tepla“ i při menším objemu kompostovaného materiálu, což zajišťuje vyšší stupeň hygienizace a likvidace klíčivosti plevelů,
  • zabraňují nežádoucímu příletu semen plevelů z vnějšího prostředí,
  • omezují přístup nežádoucích živočichů a hmyzu ke kompostovanému materiálu.

Aby kompostér stačil zpracovat odpad z vaší zahrady, v zásadě platí na 1 m2 1 l kompostéru. Berte to však jako úplné minimum. To znamená, že když máte v zahradě více dřevin a listí, nebo si pěstujete vlastní ovoce a zeleninu, doporučujeme pořídit si kompostér s větším objemem.

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, pecky atp.), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, sláma a jiné sklizené zbytky, vyhaslý popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů.

 

Žádáme občany o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 29. června 2020 na městský úřad. Pokud bude dostatečný zájem, město podá žádost o dotaci v roce 2020 a v roce 2021 bude kompostéry předávat občanům (s finanční spoluúčastí 0-500 Kč).