image

Vyzvedněte si kartu občana

09. 06. 2023 / Autor: MV

Karta hosta a karta občana !!! NOVINKA!

KRAJINA POD SNĚŽKOU

Projekt KARTY HOSTA a KARTY OBČANA byl zahájen v červnu 2022 testovacím provozem v obcích Trutnov, Mladé Buky a Žacléř. Vše jde podle plánu a tak kartu můžete získat v Janských Lázních již nyní. Hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve východních Krkonoších. Ubytovatelům sjednotí reporty pro cizineckou policii, statistický úřad a obecní úřady do jednoho online formuláře. Každému turistovi, který v regionu zůstane alespoň jednu noc, pak mohou ubytovatelé vydat Kartu hosta. Karta hosta slouží k čerpání výhod na turistických atraktivitách a je nástrojem, který pomáhá s distribucí lidí v území a čase.

Spouštěný systém je doplněn o nové webové stránky, profily na sociálních sítích a printové materiály, které informují o všem, co se v regionu děje a co jim region nabízí. Tyto materiály využívají novou vizuální identitu, která byla pro Krajinu pod Sněžkou vytvořena. Vizuální identita vychází z Muttichových němých značek, respektuje jejich historickou podobu a doplňuje tento koncept o nové symboly, které vytvářejí vizuál destinace Krajina pod Sněžkou. Celé řešení je také tzv. proof of concept projektu eTurista, který by měl zdigitalizovat veřejnou správu v oblasti cestovního ruchu v celé republice.

KARTA OBČANA přináší nové zvýhodnění pro trvale žijící občany Janských Lázní. Kartu občana si můžete vyzvednout již nyní na městském úřadě, a to jak ve fyzické podobě, tak i v elektronické podobě QR kódu, který si stáhnete do svého telefonu. Podmínkou je předložení platného dokladu totožnosti potvrzující adresu trvalého bydliště.

Karta hosta:

https://www.krajinapodsnezkou.cz/karta-hosta/#maingoals

Karta občana:

https://www.krajinapodsnezkou.cz/karta-obcana/#maingoals

Nabídka se stále rozšiřuje a tu v rámci aplikace aktualizujeme.

Město Janské Lázně je zakládajícím členem spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., společně s dalšími obcemi a městy. Zastupitelstvo města schválilo vstup do spolku dne 21.06.2021. 

Podrobnosti o projektu naleznete na www.krajinapodsnezkou.cz a www.vychodnikrkonose.cz