image

MAS Krkonoše

02. 11. 2023 / Autor: MV

Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

www.maskrkonose.cz

MAS Krkonoše sdružuje celkem 26 obcí na území Královéhradeckého kraje, okresu Trutnov, v rámci NUTS II Severovýchod. Nachází se v centrální části turistického regionu Krkonoše a mezi významná centra oblasti patří města Vrchlabí, Hostinné, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a řada dalších měst a obcí. Území MAS zaujímá 504,623 km2, na kterém žije necelých 40 tis. obyvatel.

Mas Krkonoše řeší např. nízké účty za energie, zvyšuje energetickou soběstačnost budov.

Kontakt:

Místní akční skupina Krkonoše, z.s.

Prostřední Lánov 39
543 41 Lánov - budova Infocentra (1. patro)

Ludmila Jebavá

tel. 702 089 725

e-mail: nzu@maskrkonose.cz

IČ: 27005844
Datová schránka: bqjmsur
Konzultační hodiny:
kdykoliv po domluvě, PO 9:00-11:00 12:00–16:00 a ST 9:00-11:00 12:00-16:00

 

S čím vám MAS Krkonoše může pomoci

Ve venkovských oblastech naší země hrají důležitou roli místní akční skupiny (MAS). K rozvoji regionů přispívají tvorbou společné strategie, propojováním aktivních lidí, dotační agendou a v neposlední řadě i poradenskými službami. Ty jsou zaměřené na energetiku, vzdělávání, regionální produkci nebo sociální oblast.

OPZ Plus – OP Zaměstnanost plus

MASka rozšířila v tomto roce své služby o pomoc v komunitní oblasti. ZŠ a MŠ v Lánově tak mohla navázat na dětský klub, který funguje při škole a je určen pro žáky od 3. – 5. třídy. Ve Vrchlabí nově funguje tzv. „létající“ klub pod vedením EDDA Krkonoše a v Čisté se dětský klub otevře od září při ZŠ a MŠ Černý Důl. Volnočasové aktivity dětí jsou obohaceny i o příměstské komunitní tábory, tak aby se pomohlo pracujícím rodičům.
Nezapomínáme ani na seniory. Nabídky vzdělávání a volnočasových aktivit nabízíme skrze komunitního pracovníka klubům důchodců, domovům a penzionům pro seniory či pečovatelským domovům. Velmi žádané jsou vědomostní kvízy. Propojování generací se daří realizovat díky řemeslným dílnám na školách.

NZÚ Light – Nová zelená úsporám Light

Od ledna 2023 jsme se stali součástí sítě energetických poradců Státního fondu životního prostředí. Zájemci z řad seniorů a občanů pobírající příspěvky na bydlení si mohou požádat o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří v rodinném domě a nově i na fotovoltaické a termické panely na ohřev vody. Omezujícím hlediskem je, aby v domácnosti nebydlela pracující osoba. Pracujeme v týmu technik a poradkyně kanceláře MAS.

OP TAK – OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Dotační příležitosti přes MAS Krkonoše jsou rozšířeny pro malé a střední podnikatele. Ti si budou moci požádat o příspěvek na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby. Jedná se např. o nákup čteček pro sklad, vybavení softwarem či aplikací, které usnadní fungování firmy.

IROP – Integrovaný regionální operační program

Pro období 2023 – 2027 získala MAS Krkonoše 62 milionů, které pomohou k rozvoji infrastruktury v obcích. Podpořen tak bude rozvoj a modernizace škol či sociálních služeb, dopravní bezpečnost a veřejná prostranství v obcích, hasiči, kultura a cestovní ruch. Momentálně se scházejí pracovní skupiny, které nastavují kritéria pro vyhlášení regionálních výzev. V minulém programovém období bylo díky Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) podpořeno přes 100 projektů a některé z nich se dokončují jako je např. pěší přechod přes komunikaci k aquacentru se světelným semaforem ve Vrchlabí.

PRV - Program rozvoje venkova/Společná zemědělská politika (SZP)

Je především určen pro zemědělský sektor. Výrobci regionálních potravin, farmáři, ale i živnostníci a řemeslníci si mohou požádat o dotace do jedné z fichí – investice do zemědělských produktů a podniků, diverzifikace zemědělství a na základní služby a obnovu vesnic. V novém programovém období podporu naleznete pod pojmem Společná zemědělská politika – SZP ve finančním objemu 30 milionů korun.

KOP – Krkonoše originální produkt

Podpora lokální produkce je důležitá pro udržení cestovního ruchu a služeb v obcích. MASka je koordinátorem regionální značky KRKONOŠE originální produkt® a spolupracuje s místními živnostníky a podnikateli na projektech. Certifikace nových zájemců o značku probíhá 2x/rok. Spolupracujeme na kampaních jako je Liberecký kraj sobě nebo Regiony sobě. Informujeme zástupce značky o dotačních programech a propojujeme je s organizacemi na podporu podnikání. www.regionalni-znacky.cz/krkonose