image

Město pronajme byt

19. 02. 2024 / Autor: MV

Byt 1+kk v čp. 15

OZNÁMENÍ

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně

záměr města pronajmout volný byt v čp. 15 – Zdena (na st.p.č. 3 v k.ú. Janské Lázně)

1+kk o výměře 31,69 m² ve 3. NP (s výtahem)

Podmínky pro žadatele: trvalý pobyt v Janských Lázních a starobní důchod.

Projednání záměru proběhne po uplynutí zákonem stanovené lhůty k vyvěšení na jednání rady města. Zájemci se mohou dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních.