image

Mimořádná opatření

09. 03. 2020 / Autor: MV

Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva - COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření. Více informací naleznete v přiložených souborech.

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol 

Mimořádné opatření - zákaz návštěv pacientů

Mimořádné opatření všem osobám nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR