image

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2023

21. 12. 2022 / Autor: MV

Známky na rok 2023 jsou již k vyzvednutí na městském úřadě !

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2023

CENA ZA ZNÁMKU SE NEZVYŠUJE, i když svozová firma cenu zvýšila o 10% !

 

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území města,


s odkazem na novou odpadovou legislativu byl od 1. ledna 2022 nastaven městem Janské Lázně nový systém likvidace komunálního odpadu.

Město zavedlo na základě rozhodnutí zastupitelstva města místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby.

 

Pro rok 2023 zůstává vše stejné jako v roce 2022, tzn. že, je zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok). Máte zvolenou velikost nádoby pro každou nemovitost, kterou si vlastník zajištuje sám. Možnosti jsou 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l (nádoba 80 l pouze od MEVA-TEC, 0003-3 (Černá RAL-7016)). Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), má možnost na místo známky na nádobu využít pytle (označené) o objemu 120 l v počtu 12 ks na rok. Tyto nemovitosti jsou jasně určeny číslem popisným. Každý poplatník s ohlášeným/uhrazeným poplatkem má možnost si přikoupit na městském úřadě max. 5 ks pytlů (120 l) za rok.

 

Ceny na rok 2023 (stejné jako v roce 2022) - četnost svozů 1x 14 dní (26 svozů za rok), cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám

Nádoba 80 l - 1 248 Kč

Nádoba 110 l (plechová) - 1 716 Kč

Nádoba 120 l (plastová) - 1 872 Kč

Nádoba 240 l - 3 744 Kč

Nádoba 1100 l - 17 160 Kč

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu - pytel 120 l - 12 ks za 864 Kč. Tyto nemovitosti mohou odkládat označené pytle do kontejneru v areálu technických služeb u Kavkazu, nebo v den svozu ke svozové trase.

Možnost přikoupení pytlů (pouze s ohlášeným/uhrazeným poplatkem na příslušný kalendářní rok a max. 5 ks  z rok).

 

Postup pro rok 2023

Každému plátci poplatku bude zaslán městským úřadem e-mail s dotazem, zda bude pro rok 2023 požadovat změnu kapacity nádoby nebo např. počet nádob. Pokud ano, tak musíte podat ohlášení pro změnu nejpozději do 25.12.2022. Pokud do tohoto data nenahlásíte změnu, bude Vám objednána stejná kapacita, jako v roce 2022. Je to stejný formulář jako pro přihlášení k místnímu poplatku, jen zaškrtnete v hlavičce, že se jedná o změnu, formulář vyplníte a předáte na městský úřad (paní Taťána Vláčilová – referentka ES odboru, e-mail: pokladna@janske-lazne.cz, tel. 499 875 101). Známky na popelnice Vám objednáme u svozové společnosti a na začátku roku 2023 budou k vyzvednutí na městském úřadě. Novou známku je třeba nalepit na nádobu do konce února 2023.

 

Formulář pro ohlášení nebo změnu „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ je k dispozici na městském úřadě, nebo na webových stránkách města. Informace na tel. 499 875 101.

Formulář pro ohlášení změny - zde 

Odpad - podnikatelé

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nejsou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport Trutnov s.r.o. (odpad z podnikatelské činnosti). Tuto skutečnost doloží městu kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením. To se týká směsného odpadu, dále si ale mohou uzavřít s městem smlouvu a odkládat do kontejnerů v areálu technických služeb u Kavkazu plast, papír a sklo (za poplatek 100 Kč bez DPH/komodita/měsíc).