image

Nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad

24. 02. 2023 / Autor: MV

Žádáme občany o udržování pořádku

Ukládání odpadu bude vždy o zodpovědném chování lidí. I tady platí, že dokud se nebudeme k veřejnému prostranství všichni chovat tak, jako se chováme ke svému majetku, budou veškerá opatření jen napravovat lehkomyslnost a nezodpovědnost některých spoluobčanů. Jsou stanoviště kontejnerů, kde je vždy pořádek, a naopak jsou stanoviště, kde je téměř vždy nepořádek jako např. místo kontejnerů pro tříděný odpad u Merkuru. Rada města nakonec toto stanoviště separovaného odpadu u Merkuru zrušila. Občané z této lokality musí využít jiné stanoviště (v ulici Lyžařská (u penzionu Protěž, v zimním období před penzionem Kamínek), v ulici Modrokamenná (u Horského dvora, v zimním období před penzionem Kamínek), v ulici Lesní (u Švýcarského dvora), v ulici Krkonošská (u autobusové zastávky Zátiší), v ulici Lázeňská u čp. 36, Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu technických služeb (u Kavkazu).

Někteří občané si nejspíš myslí, že je stání kolem popelnic takovým malým sběrným dvorem. Jsou schopni tam odložit cokoliv, co už doma nepotřebují. Například pytle se směsným odpadem, stavební odpad, televize, staré koberce, lina, dokonce i postel, kterou vyměnili za novou atd.

Ve městě přitom funguje systém odpadového hospodářství, který řeší soustřeďování komunálního odpadu. Jsou stanovena místa pro odkládání směsného a tříděného odpadu. Město dvakrát ročně zajišťuje svoz nebezpečného odpadu a svoz objemného odpadu.

Zaměstnanci technických služeb okolí kontejnerů na tříděný odpad neustále uklízejí. Přitom se jedná o přestupek, za který hrozí fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odloží odpad mimo vyhrazená místa pokuta až do výše 50 000 Kč.

Apelujeme na občany, aby odpad třídili, plasty, plechovky a papírové kartony do kontejnerů odkládali pouze sešlápnuté, jelikož tím ušetří místo a do kontejneru se vejde více odpadu.  Odpad neodkládejte vedle popelnic a kontejnerů, protože tím, i když si to možná neuvědomujete, zakládáte skládku.

 

Žádáme tedy občany o udržování pořádku v okolí sběrných nádob a děkujeme těm, kteří tato pravidla dodržují.

 

KAM S ODPADEM?

Fyzické osoby – občané

-              Směsný komunální odpad – pro likvidaci využijte popelnice nebo kontejnery s roční známkou. Popelnice a kontejnery s komunálním odpadem jsou vyváženy každou sudou středu spol. Transport Trutnov, s.r.o.

-              Velkoobjemový komunální odpad (to je to, co patří do popelnice, ale nevejde se tam) – je možné odevzdat zdarma při jarním a podzimním svozu odpadu.

-              Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - využívejte zdarma žluté kontejnery na tříděný odpad.

-              Papír – využívejte zdarma modré kontejnery na tříděný odpad.

-              Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo (zelené nebo bílé zvony).

-              Železný odpad – využijte zdarma černé kontejnery s šedým víkem na tříděný odpad.

-              Biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO (tím je myšleno: posekaná tráva, větve, listí, seno, odumřelé rostliny atp.) – v období od dubna do konce října je tento typ odpadu možné zdarma odhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem). Také každé pondělí probíhají až do konce listopadu svozy vaků s BRKO. Vaky lze zakoupit na MěÚ za 140 Kč.

-              Elektrospotřebiče – drobné elektro spotřebiče a použité baterie je možné vhazovat zdarma do E-boxu u vchodu do MěÚ, větší do E-domku v areálu TS (za Kavkazem).

-              Použitý textil – je možné zdarma vhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a do kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni.

-              Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat při jarním a podzimním svozu odpadů.

-              Použitý kuchyňský olej z domácností – je možné zdarma nalít do barelu v areálu TS (za Kavkazem).

 

Sběrné nádoby na papír, plast, kov a sklo jsou umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu Protěž, v zimním období před penzionem Kamínek), Modrokamenná (u Horského dvora, v zimním období před penzionem Kamínek), Lesní (u Švýcarského dvora), Krkonošská (u autobusové zastávky Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu technických služeb (u Kavkazu).

 

Právnické osoby – podnikatelé a OSVČ

-              Jsou povinni postupovat podle zákona o odpadech.

-              Po podepsání smlouvy o přistoupení k systému nakládání s odpadem je možné tříděný odpad (papír, plast, sklo) odevzdávat do nádob na tříděný odpad pouze v areálu TS (za Kavkazem).