image

Vláda vyhlásila nouzový stav

12. 03. 2020 / Autor: MV

s účinností od 12. března od 14:00 hodin

Vláda České republiky s účinností od 12. března od 14:00 hodin vyhlásila nouzový stav kvůli koronaviru na 30 dnů. Zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.