image

Odpad - poplatek 2024

13. 12. 2023 / Autor: MV

Informace k místnímu poplatku pro rok 2024

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2024 - platbu poplatku provádějte až v lednu 2024

CENA ZA ZNÁMKU SE NEZVYŠUJE (i když svozová firma cenu zvýšila o 4%)!

Poslední svoz v roce 2023 proběhne 27.12.2023. Rok 2024 zahájíme středečním svozem dne 03.01.2024. Není to chyba, je to opravdu tak, firma TRANSPORT Trutnov, s.r.o. nám upravila svozy a v roce 2024 budou svozy vždy lichý týden (1x za 14 dní – vždy středa v lichý týden).

 

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území města,


s odkazem na novou odpadovou legislativu byl od 1. ledna 2022 nastaven městem Janské Lázně nový systém likvidace komunálního odpadu.

Město zavedlo na základě rozhodnutí zastupitelstva města místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (je založeno na principu „zaplať tolik, kolik vyhodíš“ a platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby.

 

Pro rok 2024 zůstává vše stejné jako v roce 2023 , tzn. že, je zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok). Máte zvolenou velikost nádoby pro každou nemovitost, kterou si vlastník zajišťuje sám. Možnosti jsou 80 l, 110 l, 120 l, 240 la 1100 l (nádoba 80 l pouze od MEVA-TEC, 0003-3 (Černá RAL-7016)). Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), má možnost na místo známky na nádobu využít pytle (označené) o objemu 120 lv počtu 12 ks na rok. Tyto nemovitosti jsou jasně číslem popisným (stanoveno radou města). Každý poplatník s ohlášeným/uhraným poplatkem má možnost si přikoupit na městském úřadě max. 5 ks pytlů (120 l) za rok.

 

Ceny na rok 2024 (stejné jako v roce 2022 a 2023) - četnost svozů 1x 14 dní (26 svozů za rok), cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost nádoby si vybere každý sám (minimální základ dílčího poplatku činí 60 l/ měsíc/poplatník).

Nádoba 80 l - 1 248 Kč

Nádoba 110 l (plechová) - 1 716 Kč

Nádoba 120 l (plastová) - 1 872 Kč

Nádoba 240 l - 3 744 Kč

Nádoba 1100 l - 17 160 Kč

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu - pytel 120 l - 12 ks za 864 Kč. Tyto nemovitosti mohou odkládat označené pytle do kontejneru v areálu technických služeb u Kavkazu, nebo v den svozu ke svozové trase.

Možnost přikoupení pytlů (pouze s ohlášeným/uhraným poplatkem na příslušný kalendářní rok a max. 5 ks za rok).

 

Postup pro rok 2024

Každému plátci poplatku bude zaslán městským úřadem e-mail s dotazem, zda bude pro rok 2024 nutná změna kapacity nádoby nebo např. počet nádob. Pokud ano, tak musíte podat oznámení pro změnu do 15.12.2023. Pokud do tohoto data nenahlásíte změnu, bude Vám objednána stejná kapacita, jako v roce 2023. Je to stejný formulář jako pro přihlášení k místnímu poplatku, jen zaškrtnete v hlavičce, že se jedná o změnu, formulář vyplníte a předáte na městský úřad (paní Taťána Vláčilová – referentka ES odboru, e-mail: pokladna@janske-lazne.cz , tel. 499 875 101). Známky na popelnici Vám objednáme u svozové společnosti a na začátku roku 2024 budou k vyzvednutí na městském úřadě.

 

Formulář pro ohlášení nebo změnu „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ je k dispozici na městském úřadě, nebo na webových stránkách města. Informace na tel. 499 875 101.

 

Odpad - podnikatelé

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nejsou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport Trutnov s.r.o. (odpad z podnikatelské činnosti). Tato skutečnost doloží městu kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením. To se týká směsného odpadu, dále si ale můžete domluvit papír se smlouvou a odkládat kontejnery v areálu technických služeb u Kavkazu plast, a sklo (za poplatek 100 Kč bez DPH/komodita/měsíc).

 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice