image

Tříděný odpad - SLUŽBA PRO PODNIKATELE v Janských Lázních

22. 05. 2020 / Autor: MV

Upozorňujeme podnikatele, že barevné kontejnery na tříděný odpad umístěné po městě jsou pouze pro fyzické osoby !!!

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání v Janských Lázních mají možnost, nemají-li likvidaci zajištěnou jiným (zákonným) způsobem, využívat kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo) umístěné v areálu technických služeb u Kavkazu.

Služba je městem poskytnuta na základě smlouvy a za úhradu. Cena je stanovena ve výši 121 Kč s DPH za jednu komoditu a měsíc s tím, že podnikatel může uzavřít smlouvu např. pouze na papír (na odpad, který vzniká z jeho podnikatelské činnosti). Likvidaci směsného odpadu, tj. zbylý komunální odpad po vytřídění, si podnikatelé musí v souladu se zákonem o odpadech i nadále zajišťovat sami.