image

Obnovení všech spojů od 18.11.2020

16. 11. 2020 / Autor: MV

Královéhradecký kraj přistoupil od 18.11.2020 k obnovení všech autobusových spojů

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému dojde
od středy 18. 11. 2020 k návratu žáků prvních a druhých ročníků do základních škol v celé
České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od středy 18. 11. 2020 k obnovení všech
spojů veřejné autobusové dopravy.
S ohledem na skutečnost, že i nadále bude probíhat výuka na středních a vysokých školách
distančním způsobem, tak současná omezení v železniční dopravě prozatím zůstávají i nadále
v platnosti. O dalších případných krocích Vás budeme opět informovat.
Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že jízdní řády autobusové a železniční dopravy (včetně
aktuálního dopravní spojení) pro Vámi zvolené časové období, naleznete na www.idos.cz. Pro
další dotazy mohou občané také volat infolinku IDS IREDO na telefonním čísle 491 580 333.

Děkujeme za pochopení a přejeme Všem pevné zdraví v této nelehké době.
Ing. David Procházka
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti