image

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ULICE LESNÍ

23. 08. 2023 / Autor: MV

04.09.2023 - 17.10.2023

Vzhledem k nutným opravám havarijního stavu místní komunikace v ulici Lesní (v úseku od čp. 82 Belvedere, po křižovatku ulic Lesní a Rekreační u čp. 75 Sanssouci) bude v období 4.9.2023 – 17.10.2023 omezen provoz v uvedeném úseku a v dílčích etapách dojde k úplné uzávěrce místní komunikace. Příjezd a přístup pro Integrovaný záchranný systém bude zajištěn po celou dobu provádění nutných oprav.

Předpokládaný časový harmonogram úplných uzávěrek je následující:

1. etapa

od čp. 82 – po čp. 50, od 4.9. – do 13.9.2023

2. etapa

od čp. 50 – po vjezd k čp. 27 a 44, od 13.9. – do 29.9.2023

3. etapa

od vjezdu k čp. 27 a 44 – po křižovatku ulic Lesní a Rekreační, u čp. 75, od 29.9. – do 17.10.2023

Po dobu uzávěrky jednotlivých dílčích úseků nebude povolen vjezd motorových vozidel, přístup k nemovitostem bude zajištěn provizorně po staveništi. Vozidla s oprávněním pro vjezd k dotčeným nemovitostem bude možné po dobu opravy postavit na zpevněnou plochu areálu Technických služeb (po dohodě s vedoucím TS panem Císařem – tel. 603 204 848). Svoz komunálního odpadu bude koordinován taktéž odborem TS.

Objízdné trasy, dle fáze oprav, budou vedeny ulicí Lesní (od Duncanu) a ulicí Rekreační (od Lesanky).

Opravy bude provádět společnost REPARE Trutnov, stavbyvedoucí Ing. Radek Havlíček, tel. 602 189 863.