image

Oprava vodovodního řadu a rekonstrukce komunikace v ulici Modrokamenná

07. 05. 2024 / Autor: MV

Úplná uzávěra místní komunikace je plánovaná do 14.07.2024

Z důvodu havarijního stavu vodovodního řadu probíhá oprava v části ulice Modrokamenná.

Termín realizace oprav: 22. 4.- 15. 5. 2024 při úplné uzávěře části ul. Modrokamenná
Místo oprav: od křižovatky ul. Lyžařská a ul. Modrokamenná v dl. cca 100 m
Objízdná trasa: ul. Sportovní
Při realizaci oprav budou provedeny provozně/manipulační činnosti s krátkodobým přerušením dodávky pitné vody. Odběratelé budou o tomto vyrozuměni.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Město Janské Lázně provádí současně rekonstrukci místní komunikace v ulici Modrokamenná, která by měla trvat až do 31.10.2024. Rekonstrukce již byla zahájena.

Stavba je rozdělena do 3. etap, oprava bude prováděna za úplné uzavírky. K objízdné trase při etapách 2 a 3 je navrhována ul. Sportovní.
Termín: 13.05.2024 – 14.07.2024

Akci provádí firma REPARE TRUTNOV s.r.o.

Město Janské Lázně na opravu obdrží dotaci ve výši 4.165.831 Kč s DPH. Celková cena zakázky je 7.016.232,01 Kč s DPH.