image

Označení popelnic chytrou svozovou známkou

19. 01. 2021 / Autor: MV

Označení popelnic známkou a ceník od 1. 1. 2021

Vážení občané,

na základě oznámení společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o., která zajišťuje likvidaci komunálního odpadu v katastru města Janské Lázně, dochází v roce 2021 ke změnám:

SVOZ Z POPELNICE 110 l, 120 l

pouze paušální známky:

52 svozů za rok   (zelená známka)                      2.080 Kč

(svoz 1 x týdně)

SVOZ Z KONTEJNERŮ 1100 l:

Svoz provádí TRANSPORT Trutnov s.r.o. na základě uzavřených smluv s jednotlivými žadateli.

SVOZ  PYTLŮ

pytel 120 l   (pytel označený TRANSPORT s.r.o.)     77 Kč

 

Označení popelnic známkou

Důsledkem připravované změny zákona o odpadech je vyvíjen velký tlak na svozové firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto důvodu svozová firma Transport zavádí nový systém, jehož součástí bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude obsahovat potřebné informace k přesnější evidenci odpadů. 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT ??

Nejprve je třeba známku zaplatit nejlépe převodem na účet města č. 115-1085130297/0100, VS čp. (případně v hotovosti nebo kartou na městském úřadě). Následně Vám na Městském úřadě Janské Lázně vydáme známky zaslané firmou Transport, které si každý nalepí na svoji popelnici. Další info na berkova@janske-lazne.cz nebo tel. 499 875 101.

Popelnice bez známky nebudou po 31.01.2021 sváženy!

 

Pytle se prodávají na městském úřadě, smlouvy na kontejnery si uzavírá každý samostatně se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o.

Svozy nebezpečného odpadu budou prováděny dvakrát ročně, místo a termín svozu budou vždy včas zveřejněny.

 

V Janských Lázních 04.01.2021

 

Petr Hřebačka v.r.

starosta města