image

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2022

27. 01. 2022 / Autor: MV

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2022

Vážený pane starosto,

i když u Vás v Janských lázních je Tříkrálová sbírka již tradicí, tak já osobně měla čest ji organizovat prvním rokem. Zatímco minulý rok sbírka probíhala online, v tomto roce jsme měli možnost ji uskutečnit opět za účasti koledníků a to bylo pro mě osobně obrovskou výzvou. Díky sbírce jsem poznala spoustu nových lidí, kteří byli ochotni věnovat svůj čas koledování, aniž by za to cokoliv čekali a to je pro nás to nejcennější, moc si toho vážíme.

 V Trutnově a okolních obcích bylo rozmístěno celkem 73 pokladniček a vybralo se
                                                   prozatím rekordních
301 113,- Kč.

V Janských Lázních se vybralo úžasných 10.706,-Kč .


VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2022 bude použit na zakoupení elektrických polohovacích lůžek pro půjčovnu zdravotních pomůcek a k zakoupení automobilu pro hospicovou paliativní péči.

 

 

Ráda bych jménem Oblastní charity Trutnov poděkovala Vám a všem, kteří se Tříkrálové sbírky v Janských Lázních účastnili a pomohli nám ji tento rok zrealizovat. Obrovské díky patří hlavně paní Honzíkové, ředitelce Obchodní Akademie a paní Vojtěchové u Vás na úřadě. Za sebe bych chtěla poděkovat za důvěru, milé přivítání a budu se těšit na další setkání. 

Lucie Poláčková

koordinátorka