image

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2024

17. 01. 2024 / Autor: MV

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2024

Vážený pane starosto,

i tento rok jsem měla tu čest u Vás organizovat Tříkrálovou sbírku, která se těší oblibě již čtyřiadvacátým rokem. Chtěla bych Vám a paní Vojtěchové poděkovat za vřelé přivítání, milá slova a důvěru v tuto sbírku.

Janské Lázně přispěli k Tříkrálové sbírce 2024 úžasnou částkou 23 703 Kč.

Pokladnička 032  – částka 733 Kč  (umístěna na Městském úřadě)
Pokladnička 033 – částka 10 799 Kč  (skupinka koledníků – pí Honzíková)
Pokladnička 034 – částka 12 171 Kč (skupinka koledníků – pí Honzíková)


VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky 2024 bude směřovat do pěti charitních služeb. Převážná část půjde na úhradu terapeutické pomoci, školních a mimoškolních aktivit pro děti z pěstounských a sociálně slabých rodin. Dále pak k financování vybavení pro zdravotní sestry naší domácí zdravotní a hospicové – paliativní péče, a v neposlední řadě z výtěžku rozšíříme aktivizační kufříky pro seniory.

Výsledky celé sbírky můžete po rozpečetění shlédnout na našich webových stránkách na www.trutnov.charita.cz

 

Ráda bych jménem Oblastní charity Trutnov poděkovala všem, kteří se Tříkrálové sbírky ve Vašem městě zúčastnili, podpořili ji a pomohli nám ji tento rok zrealizovat. Nemalou pochvalu si zaslouží hlavně holky, které koledovaly v čele s paní Honzíkovou, ředitelkou Obchodní akademie.

Lucie Poláčková

Oblastní charita Trutnov                                                                                                                               

V Trutnově 17. ledna 2024