image

Pronájem části p.p.č. 116/1 v k.ú. Janské Lázně

12. 05. 2020 / Autor: MV

Město nabízí pronájem jako odstavnou a manipulační plochu

OZNÁMENÍ

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně

záměr města

pronajmout část p.p.č. 116/1 v k.ú. Janské Lázně

o výměře 50 m² jako odstavnou a manipulační plochu

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2021. Nájemce provede na vlastní náklady ohraničení vymezeného pozemku. Minimální cena je
280 Kč/m²/rok. Platba předem.

Nabídka musí obsahovat:

1) cenu pronájmu

2) identifikaci žadatele

Projednání záměru proběhne na jednání rady města. Zájemci se mohou dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 29.05.2020 do 11 hodin v zalepených obálkách s adresou zájemce a s nápisem ,,NEOTVÍRAT – pronájem 50 m²“. Na pronájem není právní nárok a město Janské Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.

(vedle hotelu Astorie, vymezená část je zakreslena)