image

Pronájem nebytového prostoru v čp. 85

03. 08. 2020 / Autor: MV

Pronájem nebytového prostoru v čp. 85 Quisisana - nabídky do 17.08.2020

OZNÁMENÍ

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně

záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 – Quisisana

(prostory doposud používané jako prodejna suvenýrů)

Prostor o celkové výměře 15 m² (jedna místnost) se nachází v 1. NP při vstupu k praktickému a zubnímu lékaři. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Minimální měsíční nájemné činí 1.800 Kč + služby. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu, sázkové kanceláře apod.

Nabídka bude obsahovat:

- identifikační údaje zájemce

- podnikatelský záměr, ze kterého bude zřejmý záměr pro využití nabízených prostor

- nabízené měsíční nájemné

Projednání záměru proběhne po uplynutí zákonem stanovené lhůty k vyvěšení na jednání rady města. Zájemci se mohou dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 17.08.2020 do 11.00 hodin v zalepených obálkách s nápisem ,,NEOTVÍRAT – pronájem - vstupní prostor čp. 85“. Na pronájem nebytového prostoru není právní nárok a město Janské Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.