image

Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji

27. 04. 2020 / Autor: MV

Dotazník k průzkumu kvality veřejné dopravy

Prosíme o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který vznikl ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Předem děkujeme za spolupráci, která povede ke zkvalitnění veřejné dopravy v kraji.

Dotazník naleznete zde