image

Revize katastru nemovitostí

30. 01. 2019 / Autor: MV

Revize bude probíhat od 14.10.2018 do 30.12.2019.

Český úřad zeměměřický a katastrální připravuje v Janských Lázních revizi katastru nemovitostí. V první fázi katastr Černá Hora v Krkonoších. Předmětem revize jsou především zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků a typů staveb a způsobu využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedních parcel stejného vlastníka. Revize bude probíhat od 14.10.2018 do 30.12.2019.

Informace

Oznámení