image

SVOZ ODPADU

12. 09. 2022 / Autor: MV

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 08.10.2022. Svoz odpadu z podzimního úklidu proběhne 01.10.2022, 08.10.2022 a 15.10.2022.

PODZIMNÍ SVOZ ODPADU

Součástí podzimního úklidu města po letošní letní sezóně budou pro občany města (svozy nejsou pro právnické osoby a podnikatelské subjekty) zajišťovány zdarma svozy odpadků, které nemají charakter běžného komunálního nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako shrabané listí, větve, různé poházené obaly, zničené vybavení domácnosti apod.). Občané mohou naložit tyto odpadky na přistavený kontejnerový automobil v termínech a místech:

01.10.2022 od   8:00 do   9:00 hodin: Krkonošská u objektu garáží Lesní dům

01.10.2022 od   9:30 do 10:30 hodin: Modrokamenná  u obj. čp. 155 (Siréna)

01.10.2022 od 11:00 do 12:00 hodin: Lázeňská u obj. čp. 36 (Konzum)

 

08.10.2022  od   9:00 do  10:00 hodin: Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz)

08.10.2022  od 10:00 do  11:00 hodin: Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur)

08.10.2022  od 11:30 do  12:30 hodin: Lesní ul. na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 

 

15.10.2022 od   8:00 do   9:00 hodin: Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž)

15.10.2022 od   9:30 do 10:30 hodin: Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém)

15.10.2022 od 11:00 do 12:00 hodin: dvougaráž u čp. 181 - (Urbanovi) 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU OD OBČANŮ

je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. Vrchlabí přistavením speciálního sběrného vozu v SOBOTU 08.10.2022:

od 9:00 do  10:00 hodin Černohorská u objektu  čp. 117 (Kavkaz)

od 10:00 do 11:00 hodin Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur)

 

Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, akumulátory apod.)

Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného komunálního odpadu!!