image

Svoz odpadu - jarní úklid

21. 03. 2024 / Autor: MV

Svoz nebezpečného odpadu a svoz odpadu z jarního úklidu a objemného odpadu proběhne 20.04.2024

JARNÍ SVOZ ODPADU

Součástí jarního úklidu města po letošní zimní sezóně budou pro občany města (svozy nejsou pro právnické osoby a podnikatelské subjekty) zajišťovány zdarma svozy odpadků, které nemají charakter běžného komunálního nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako shrabané listí, větve, různé poházené obaly, zničené vybavení domácnosti, objemný odpad apod.). Občané mohou naložit tyto odpadky na přistavený kontejnerový automobil:

v sobotu 20.04.2024 od  8.00 do 13.00 hodin v Černohorské ulici u objektu čp. 117 (Kavkaz)

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU OD OBČANŮ

je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. Vrchlabí přistavením speciálního sběrného vozu:

v sobotu 20.04.2024 od 8.00 do 13.00 hodin v Černohorské ulici u objektu  čp. 117 (Kavkaz)

Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, akumulátory apod.)

Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného komunálního odpadu!!

Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič auta a strážník městské policie, kteří budou kontrolovat nakládání stanoveného druhu, a to pouze od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou podnikatelskými subjekty!