image

Svoz odpadu

24. 03. 2020 / Autor: MV

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 18.04.2020. Svoz odpadu z jarního úklidu proběhne 11.04.2020, 18.04.2020 a 25.04.2020.

JARNÍ SBĚR ODPADU

Součástí jarního úklidu města po letošní zimní sezóně budou pro občany města (netýká se právnických osob a podnikatelských subjektů) zajišťovány zdarma svozy odpadků, které nemají charakter běžného komunálního nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako shrabané listí, větve, různé poházené obaly, zničené vybavení domácnosti apod.). Občané mohou naložit tyto odpadky na přistavený kontejnerový automobil v termínech a místech:

11.04.2020 od   8:00 do   9:00 hodin: Krkonošská u objektu garáží Lesní dům

11.04.2020 od   9:30 do 10:30 hodin: Modrokamenná  u obj. čp. 155 (Siréna)

11.04.2020 od 11:00 do 12:00 hodin: Lázeňská u obj. čp. 36 (Konzum)

 

18.04.2020  od   9:00 do  10:00 hodin: Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz)

18.04.2020  od 10:00 do  11:00 hodin: Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur)

18.04.2020  od 11:30 do  12:30 hodin: Lesní ul. na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 

 

25.04.2020 od   8:00 do   9:00 hodin: Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž)

25.04.2020 od   9:30 do 10:30 hodin: Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém)

25.04.2020 od 11:00 do 12:00 hodin: dvougaráž u čp. 181 - (Sýkorovi) 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU OD OBČANŮ

je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. Vrchlabí přistavením speciálního sběrného vozu v SOBOTU 18.04.2020:

od 9:00 do  10:00 hodin Černohorská u objektu  čp. 117 (Kavkaz)

od 10:00 do 11:00 hodin Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur)

 

Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, akumulátory apod.)

Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného komunálního odpadu!!