image

Termín k podání žádosti o změnu územního plánu

01. 11. 2021 / Autor: MV

do 31.12.2021

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o změnu č. 3 Územního plánu Janské Lázně

Lhůtu pro podávání žádostí o změnu č. 3 Územního plánu Janské Lázně stanovilo Zastupitelstvo města Janské Lázně do 31.12.2021. Žádosti podané po tomto datu budou zařazeny do podkladů změn následujících.

Žádosti o změnu je třeba podat písemně na Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně se všemi náležitostmi v souladu se stavebním zákonem. Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení předloží doporučení a zprávu Zastupitelstvu města Janské Lázně, které rozhodne o případném zpracování změny. O rozhodnutí zastupitelstva města budou podatelé písemně informováni.