image

Tříkrálová sbírka - poděkování

12. 01. 2020 / Autor: MV

Tříkrálová sbírka v Janských Lázních - 16.292 Kč

V týdnu od 6. do 12. ledna letošního roku se v Janských Lázních uskutečnila Tříkrálová charitativní sbírka, kterou jako každoročně pořádaly děti  z naší školy spolu s doprovodem. Děkujeme všem, kteří do této sbírky ve výši 16.292 Kč přispěli. Dík patří také dětem, Oblastní charitě Trutnov a ředitelce Obchodní akademie Olgy Havlové. 

Poděkování Tříkrálová sbírka 2020

S velkým úspěchem proběhla v druhém lednovém týdnu jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka. Díky nadšeným tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům se můžeme opět pochlubit rekordní částkou 252.393,- Kč. Skupinek s tříkrálovými pokladničkami jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 59 v Janský Lázních 2. Padl i nový rekord částky v jedné pokladničce 12.403- Kč.

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2020 bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu, propagaci.

Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.

Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Letošní Tříkrálová sbírka byla plná překvapení, nadšení, radosti a skvělé spolupráce se všemi, kdo se organizačně zapojili a napomohli ke zdárné realizaci takto náročné a jedinečné akce. Velmi upřímná a srdečná spolupráce byla také se všemi tříkrálovými skupinkami a jejich vedoucími. Pozitivní reakce všech, kdo se do sbírky zapojili, a celkový rekordní výnos potvrdil důvěru v tuto sbírku. Děkujeme vám!

Upřímně ze srdce děkujeme všem obyvatelům Janských Lázní za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky a za stálou důvěru v tuto sbírku. Zvláštní srdečné poděkování patří opět paní Janě Honzíkové za její srdce na pravém místě, stálé nadšení, dlouholetou pomoc při organizaci a celkové realizaci sbírky v Janských Lázních. Velké poděkování paří úžasné, nebojácné Tříkrálové skupince tvořené Johankou Honzíkovou, Johankou Zelenkovou a Nelou Reginovou. Skupinka s velkým nasazením, nadšením a obětavostí věnovala svůj volný čas pro dobrou věc. Mezi obyvateli Janských Lázní vybrala nádhernou částku 16.292,- Kč.

Děkujeme, že nám zachováváte stálou přízeň a pomáháte nám pomáhat.           

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor TKS sbírky  Martina Vágner Dostálová
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oblastní charita Trutnov se již po dvacáté zapojí do Tříkrálové sbírky, která se uskuteční ve dnech 6. 1. až 12. 1. 2020. V těchto dnech vyjdou Tříkráloví koledníci do ulic, škol, institucí a vašich domovů. Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky vás odmění kalendáříkem, cukříkem a požehnáním vašemu domu nápisem K+M+B 2020.
Smyslem sbírky není pouze vybírání peněz, ale snaha o zachování toho, co se z naší společnosti pomalu začíná vytrácet a tím je osobní kontakt. Tříkráloví koledníci vás navštíví a popřejí vám úspěšný rok 2020, jak se zpívá v Tříkrálové koledě ,,....štěstí, zdraví vinšujeme vám....‘‘.
 
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2020 bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu, propagaci.
Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.
Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.
 
Již tradičně sbírku podpoří svým koncertem smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica připravovaný sbormistryní Evou Slaninovou. Jako host se představí soubor ZUŠ Asinus muzicus pod vedení Martina Ličky, hudebně doprovodí mladý varhaník Martin Droppa. Koncert pro Tříkrálovou sbírku se uskuteční den 5. ledna 2020 v 16:00 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově.
 
Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojíte a přispějete k úspěšnému uskutečnění této sbírky, patří velký dík a uznání.
 
Martina Vágner Dostálová
koordinátor sbírky za Oblastní charitu Trutnov
www.trutnov.charita.cz         
tel. 737 333 665