image

Upozornění pro občany

14. 11. 2023 / Autor: MV

Upozornění pro občany - zelená úsporám Light

Upozorňujeme žadatele, že se na našem území pohybují firmy, které nabízí seniorům instalaci fotovoltaických panelů na ohřev vody a svoji nabídku podmiňují okamžitým uzavřením smlouvy. Proto vyzýváme potencionální žadatele k obezřetnosti při výběru realizační firmy.
Důrazně nedoporučujeme uzavírat smlouvy
- bez porovnání dalších nabídek
- bez přesných parametrů dodávaných komponentů ( typ bojleru a jeho obsah, počet a výkon solárních panelů a typ měniče)
- s nevýhodnými obchodními podmínkami psanými drobným textem 
- zahrnující mimo jiné vysoké zálohové platby nebo vysoké pokuty při odstoupení od smlouvy
Pro žadatele, kteří nejsou schopni vyhodnotit výhodnost/nevýhodnost předkládané nabídky, nabízíme možnost konzultovat předmět plnění smlouvy s našimi poradci:
p. Zink tel. 777 672 337
pí. Jebavá 702 089 725