image

Omezení úředních hodin na Městském úřadě Janské Lázně

08. 01. 2021 / Autor: MV

Úřední hodiny na MěÚ od 07.01.2021

Dočasné omezení úředních hodin na Městském úřadě Janské Lázně

Na základě usnesení Vlády ČR dochází k omezení úředních hodin následovně:

Pondělí a středa   9.00 – 11.30   a  14.00 – 16.30

Preferujte prosím elektronický a bezhotovostní styk.

Děkujeme za pochopení

Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační opatření

Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 a dle úkolů uložených usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020, o přijetí krizového opatření a usnesení Vlády ČR ze dne 07.01.2021 o změně krizového opatření vydává

ROZHODNUTÍ

o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Janské Lázně a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu.

S ohledem na usnesení vlády č. 1379 ze dne 23.prosince 2020 a č. 12 ze dne 07.01.2021 bude budova městského úřadu s účinností od 27. prosince 2020 od 00:00 hodin do dne 22. ledna 2021 do 23.59 hodin pro veřejnost uzavřeny mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.

 

Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:

 

pondělí  09.00 – 11.30 a 14:00 – 16.30 hod

středa  09.00 – 11.30 a 14:00 – 16.30 hod

 

Doporučuje se využívat písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

Příjem veškerých dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny.

Zaměstnanci úřadu omezí vzájemný styk na nezbytně nutnou míru, upřednostní se elektronická komunikace, dále omezí kontakt se zaměstnanci jiných orgánů a institucí. Kontakt s jinými orgány a institucemi bude v jiné než elektronické formě uskutečněn pouze s předchozím souhlasem tajemníka.

Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města www.janske-lazne.cz.

Adresa:

Město Janské Lázně

nám. Svobody 273

542 25 Janské Lázně

tel: +420 499 875 101

e-podatelna: podatelna@janske-lazne.cz.cz

ID DS: 4bfbycd

 

V Janských Lázních 08.01.2021

 

Bc. Marcela Vojtěchová v.r.

tajemnice