image

Omezení úředních hodin na Městském úřadě Janské Lázně

15. 02. 2021 / Autor: MV

Úřední hodiny na MěÚ od 15.02.2021

Dočasné omezení úředních hodin na Městském úřadě Janské Lázně

V souvislosti s epidemickou situací v ČR dochází k omezení úředních hodin následovně:

Pondělí a středa   9.00 – 11.30   a  12.30 – 16.30

Preferujte prosím elektronický a bezhotovostní styk.

Děkujeme za pochopení

Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační opatření

Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně v souvislosti s epidemickou situací v ČR spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 a v souladu s usnesením Rady města Janské Lázně ze dne 21.10.2020 vydává

ROZHODNUTÍ

o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Janské Lázně a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu.

S ohledem na epidemickou situaci bude budova městského úřadu s účinností od 15. února pro veřejnost uzavřena mimo stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest zdravotnickou obličejovou maskou (chirurgická rouška) nebo respirátorem či polomaskou bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95 a podstoupí desinfekci a budou dodržovat rozestupy.

 

Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu:

 

pondělí               09.00 – 11.30 a 12:30 – 16.30 hod

středa                  09.00 – 11.30 a 12:30 – 16.30 hod

 

Doporučuje se využívat písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

Příjem veškerých dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště podatelny vždy, kdy to je možné se upřednostňuje elektronická komunikace.

 

Zaměstnanci úřadu omezí vzájemný styk na nezbytně nutnou míru, upřednostní se elektronická komunikace, dále omezí kontakt se zaměstnanci jiných orgánů a institucí. Kontakt s jinými orgány a institucemi bude v jiné než elektronické formě uskutečněn pouze s předchozím souhlasem tajemníka (v případě jeho nepřítomnosti se souhlasem starosty).

 

Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města www.janske-lazne.cz.

 

Adresa:

Město Janské Lázně

nám. Svobody 273

542 25 Janské Lázně

tel: +420 499 875 101

e-podatelna: podatelna@janske-lazne.cz.cz

ID DS: 4bfbycd

 

V Janských Lázních 15.02.2021

 

Bc. Marcela Vojtěchová

tajemnice

podepsáno elektronicky