image

Usnesení vlády o omezeném pohybu osob od 16.03.2020 do 24.0.2020

12. 03. 2020 / Autor: MV

V nočních hodinách z 15.03.2020 na 16.03.2020 Vláda ČR zakázala volný pohyb osob na území ČR s výjimkami. Dále Vláda ČR vydala Opatření obecné povahy, kterým dočasně zavedla ochranu vnitřních hranic ČR s Nemeckem a Rakouskem, a to od 16.3.2020 - 4.4.2020 (opatření v příloze)

V nočních hodinách z 15.03.2020 na 16.03.2020 Vláda ČR zakázala volný pohyb osob na území ČR s výjimkami. V příloze částka 35 Sbírky zákonů se všemi přijatými usneseními Vlády ČR č. 84 - č. 90.
Dále Vláda ČR vydala Opatření obecné povahy, kterým dočasně zavedla ochranu vnitřních hranic ČR s Německem a Rakouskem, a to od 16.3.2020 - 4.4.2020 (opatření v příloze).