image

Vykonávání nezbytné péče

17. 03. 2020 / Autor: MV

Vykonávání nezbytné péče o děti od 3 do 10 let

Určení škol, které mají s účinností od 17. března 2020 od 6:00 hod. vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Toto určení bylo včera vydáno hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření.

Určení škol

Zaměstnavatelé z obvodu města, kterých se usnesení vlády týká, ať se s požadavky na péči o děti obracejí výhradně na odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, konkrétně na tyto určené pracovníky:

Mgr. Svatava Odlová, tel. 495 817 269, 736 521 855, mail: sodlova@kr-kralovehradecky.cz a Mgr. Martin Struna, tel. 495 817 127, 607 094 574, mail: mstruna@kr-kralovehradecky.cz