image

Zápis do 1. ročníku ZŠ Janské Lázně

27. 02. 2020 / Autor: MV

Ve středu 15. dubna 2020 od 15.30 do 17 hodin proběhne zápis do 1. ročníku Základní školy v Janských Lázních.

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně okres Trutnov

vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Milí rodiče, dovolujeme  si Vás a Vašeho předškoláčka

 pozvat k zápisu do  naší školy,

 který se koná ve středu 15. 4. 2020 od 15.30 do 17.00 hodin v budově ZŠ.

S sebou vezměte:

- rodný list dítěte

 - občanský průkaz

 - možnost předem vyplněných formulářů (k vyzvednutí u p. uč. MŠ).

Pokud se v tomto termínu nemůžete zápisu zúčastnit, kontaktujte prosím vedení  ZŠ na tel.: 499 875 414.

Nabízíme:

-  školu rodinného typu

-  kvalitní pedagogický sbor s individuálním přístupem ke každému dítěti

-  nízký počet žáků ve třídách

-  bezvadně fungující školní družinu s ranním i odpoledním programem

-  vybavenou PC učebnu

-  školu v klidném prostředí krásného lázeňského města

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce se koná ve středu

15.dubna 2020 od 15.30 – 17.00.

Průběh zápisu:

Formální část – podání žádosti k přijetí do školy. Žádost si mohou zákonní zástupci vyplnit na místě nebo je k vyzvednutí v MŠ. Zákonný zástupce dále předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření totožnosti.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (od 1. 4. do 30. 4. 2020), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žádost o odklad školní docházky předají zákonní zástupci vedení školy v den zápisu, nejpozději do 30. 4. 2020.

Motivační část – pohovor s dítětem – rozhovor s budoucí učitelkou 1. třídy, ve spolupráci s ostatními pedagogy školy proběhne orientační zjištění úrovně dovedností a dosažení znalostí dítěte k posouzení školní připravenosti. Pro děti budou připraveny aktivity na interaktivní tabuli apod.

Ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat  při rozhodování o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro základní školu.

Kritéria přijetí:

  • Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu základní školy Janské Lázně.
  • Sourozenci již přihlášených dětí, které budou i nadále navštěvovat místní mateřskou nebo základní školu.

 

Kapacita tříd prvního ročníku: do naplnění kapacity školy

                                                     

 

                                                                                             Mgr. Zdeňka Hrnčířová

                                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně