image

Zápis do 1. ročníku ZŠ Janské Lázně

15. 03. 2021 / Autor: MV

Od 1. do 23. dubna 2021 bude probíhat zápis do 1. ročníku Základní školy v Janských Lázních.

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně okres Trutnov

vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Veškeré informace naleznete na webových stránkách školy

Milí rodiče, dovolujeme  si Vás a Vašeho předškoláčka

 informovat o zápisu do  naší školy,

 který se koná ve dnech 1. - 23. 4. 2021

Podrobnosti naleznete na stránkách školy http://www.zsjanskelazne.cz/

Nabízíme:

-  školu rodinného typu

-  kvalitní pedagogický sbor s individuálním přístupem ke každému dítěti

-  nízký počet žáků ve třídách

-  bezvadně fungující školní družinu s ranním i odpoledním programem

-  vybavenou PC učebnu

-  školu v klidném prostředí krásného lázeňského města

                                                     

Mgr. Zdeňka Hrnčířová

     ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně