image

Zasedání zastupitelstva města

19. 01. 2023 / Autor: MV

V pondělí 30. ledna 2023 od 17 hodin

M Ě S T O   J A N S K É   L Á Z N Ě

STAROSTA MĚSTA NA ZÁKLADĚ § 92 odst. 1 ZÁKONA č. 128/2000 Sb.

svolává na pondělí 30. ledna 2023 od 17.00 hodin

DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JANSKÉ LÁZNĚ 

PROGRAM:

- Zahájení

- Schválení programu jednání, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  1. Směna pozemků mezi městem Janské Lázně a Správou KRNAP
  2. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 - 2028

- Diskuse, závěr     

Martin Hudrlík v.r., starosta města

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Janské Lázně, včetně elektronické dne 20.01.2023.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.