image

Zvýšení sazby DPH na vodné a stočné od 1. 1. 2024

13. 12. 2023 / Autor: MV

Nahlášení mimořádného odečtu do 05.01.2024

Vážení zákazníci,

z důvodu zvýšení sazby DPH na vodné a stočné od 1. 1. 2024 společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. umožní nahlášení mimořádného odečtu s následnou fakturací k datu 31. 12. 2023. V případě nenahlášení mimořádného stavu vodoměru k 31. 12. 2023 bude vystavena faktura za celé fakturační období se zvýšenou sazbou 12 % na vodné a stočné, i když část odečtového období bude spadat do roku 2023. (současná sazba DPH pro rok 2023 činní 10 %). Např. pro běžnou domácnost s čtvrtletní spotřebou 24 m3, u kterých probíhají řádné odečty v lednu, bude znamenat nenahlášení mimořádného odečtu ke konci roku 2023, navýšení faktury o necelých 30 Kč a to za měsíce listopad a prosinec z důvodu změny sazby DPH.

Pokud se zákazník rozhodne nahlásit mimořádný odečet, musí tak učinit nejpozději do 5. ledna 2024, a to buď telefonicky (499 848 527, 499 848 528), elektronickou poštou na e-mail: dostalkova@vaktu.cz, zprávou SMS nebo WhatsApp na číslo 731 450 022. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru je uvedení správného a úplného čísla OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31.12.2023. Odečty zadané bez uvedených údajů, nebo k jinému dni než 31.12.2023, nebudou zpracovány.
Děkujeme
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.