Kontakt

Adresa

Městský úřad Janské Lázně
nám. Svobody 273
542 25  JANSKÉ LÁZNĚ
Česká republika

Úřední hodiny 

Pondělí: 9.00–11.30 | 12.30–16.30
Úterý:* 8.00–11.30 | 12.30–15.00
Středa: 8.00–11.30 | 12.30–16.30
Čtvrtek:* 8.00–11.30 | 12.30–15.00
Pátek: ----

(* V tyto dny mohou být pracovníci služebně mimo pracoviště)

Kontakt

Ústředna

GSM brána

Fax:

E-mail:

E-podatelna

 

+420 499 875 101
+420 499 875 398
+420 603 345 538 

+420 499 875 273

mesto@janske-lazne.cz

podatelna@janske-lazne.cz


Platby lze poukázat na účet č. 115-1085130297/0100 u Komerční banky, a.s.
Běžný účet u České národní banky - jen pro dotace ÚSC -  účet č. 94-2613601/0710.

Fakturační adresa:
Město Janské Lázně (IČ: 00277967, DIČ: CZ00277967)
náměstí Svobody 273
542 25 Janské Lázně

ID datové schránky města: 4bfbycd

Starosta

Martin Hudrlík 

Kontakt: +420 499 875 273, +420 728 820 600   starosta@janske-lazne.cz

 

Tajemník

 

 

 

 

Bc. Marcela Vojtěchová

Kontakt: +420 499 875 101   tajemnik@janske-lazne.cz

 

Evidence obyvatel, matrika

 Lenka Hlaváčková

Kontakt:+420 499 875 101  matrika@janske-lazne.cz

 

Technicko-hospodářský odbor/stavební úřad

Ing. Petr Straka – vedoucí odboru

Kontakt: +420 499 875 101  stavebni@janske-lazne.cz

 Bc. Miloslava Martinková - referentka

Kontakt: +420 499 875 101  martinkova@janske-lazne.cz

 

Ekonomicko - správní odbor

Jiří Martinek – vedoucí odboru

Kontakt: +420 499 875 101 ekonom@janske-lazne.cz

Taťána Vláčilová - referentka 

Kontakt: +420 499 875 101  pokladna@janske-lazne.cz

 

Kulturní odbor

 Elen Hronešová – vedoucí odboru

Kontakt: +420 499 875 121  kino@janske-lazne.cz

 

Odbor technických služeb

 Miroslav Císař – vedoucí odboru    

Kontakt: +420 603 204 848   ts@janske-lazne.cz

Zaměstnanci odboru TS:

Martin Urban
Miroslav Gomboš
Tomáš Havlina
Jaroslav Záleský
Marcel Leško

Pošta Partner

Romana Culková

Kontakt: +420 739 692 350