Autobusové zastávky

Druh: veřejná zakázka na dodávku

Předmět:

Město požádalo v roce 2017 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Výše podpory: 124.200 Kč (50%)

Termín ukončení realizace: 30.11.2018

Termín předložení ZVA: 30.12.2018

Dodavatel:

Stavební příprava: Tlachač s.r.o., IČ: 035 05 847, cena díla: 169.345,77 Kč s DPH

Čekárny: mmcité 1, a.s.

Cena díla: 124.200 s DPH

Termín dokončení prací: 31.12.2018

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU Z DOTAČNÍ OBLASTI PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2018 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NÁZEV PROJEKTU: "AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY JANSKÉ LÁZNĚ"
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE