Chytrá údržba veřejných prostranství v Janských Lázních (2023)

Druh:  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Předmět je: nákup svahové sekačky Spider ILD01 se smykem

Na dodávku města získalo dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 400.000 Kč.

Dodavatel: DVOŘÁK – svahové sekačky, IČ: 26013797 

Cena: 673 761,88 Kč s DPH

Termín plnění: do 8 týdnů od podpisu smlouvy, dodáno 13.07.2023