Chytrá údržba veřejných prostranství v Janských Lázních (2023)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Předmět je: nákup svahové sekačky Spider ILD01 se smykem

Na dodávku město získalo dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 400.000 Kč.

Dodavatel:   DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., IČ: 26013797 

Cena: 673.761,88 Kč s DPH

Termín plnění: do 8 týdnů od podpisu smlouvy

Termín předání díla: do 30.06.2023