Digitalizace kina

DIGITALIZACE KINA VLAST JANSKÉ LÁZNĚ DLE STANDARDU DCI

Druh: veřejná zakázka (VZ) na dodávku, montáž a zprovoznění audiovizuální technologie

Předmět: provedení digitalizace kinoprojekce dle standardu DCI, která kromě vlastní dodávky, zahrnuje i dopravu na místo plnění, vlastní instalaci, zprovoznění a komplexní vyzkoušení, následné zaškolení obsluhy, zajištění údržby a servisu v záruční době.

Město požádalo v roce 2013 o finanční podporu na digitalizaci kina ze Státního fondu kinematografie, dotační okruh: 4. Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie. Dotace ve výši 300 tis. Kč byla na základě rozhodnutí ze dne 27.01.2014 městu přidělena. Lhůta pro dokončení projektu je 30.06.2014 (prodloužena do 31.12.2014). Předpokládaná cena díla je 1.900.000 Kč s DPH.


Dodavatel vybraný na základě výběrového řízení:  XCData, s.r.o., IČ: 46063277
Zahájení: 21.06.2014
Dokončení: 20.08.2014
Cena díla: 1.884.447 Kč s DPH
Smlouva o dílo byla podepsána dne 11.06.2014