Janské Lázně, Lyžařská ulice

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj (600.000 Kč) a Ministerstvo pro místní rozvoj (1.000.000 Kč)

Požadovaná dotace celkem: 1.600.000 Kč

Druh zakázky: VZMR stavební práce

Předmět: stavební úpravy na jediné komunikaci v ulici Lyžařská v zastavěné části města Janské Lázně v délce 299,87 m, p.p.č. 208/2, 62/1, 208/1, 29/3, 35/17 a 35/21 k.ú. Janské Lázně. Stavební práce budou prováděny dle prováděcí projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Vlasákem, 11/2015.

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení: EUROVIA CS, a. s., IČ: 452 74 924

Cena díla: 2.013.307 Kč bez DPH

Termín zahájení: 15.08.2016

Termín dokončení: 15.11.2016

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU Z DOTAČNÍ OBLASTI PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2016 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

NÁZEV PROJEKTU: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE LYŽAŘSKÁ ULICE JANSKÉ LÁZNĚ

 

 

  

 REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE