Janské Lázně – Základní škola čp. 81 – rekonstrukce multimediální učebny v podkroví

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět rekonstrukce stávající multimediální učebny v podkroví. Současně bude ve 2. NP upraveno stávající WC učitelů se sprchou na WC pro imobilní. Přístup pro imobilní bude v celém objektu zajištěn prostřednictvím „schodolezu“. 

Město požádalo v roce 2023 o poskytnutí dotace z MAS KRKONOŠE, výzva č. 1 IROP, předpokládaná rozpočtová cena 3.100.000 Kč s DPH, předpokládaná dotace 95 % z maxima 2.500.000 Kč

Výše podpory:  

Vlastní zdroje:  

 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení: 

Tlachač s.r.o., IČ: 03505847

Vysoutěžená cena díla: 2.999.254 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 22.06.2024

Termín dokončení prací: 31.08.2024