Janské Lázně, Zvonečková ulice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podprogram: 117D91400 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

Dotační titul: 1

Požadovaná dotace: 2.475.540 Kč

Druh zakázky: VZMR stavební práce

Předmět: stavební úpravy na jediné komunikaci v ulici Zvonečková v zastavěné části města Janské Lázně v délce 405,74 m, p.p.č. 100/1 k.ú. Černá Hora v Krkonoších. Stavební práce budou prováděny dle prováděcí projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Vlasákem, 10/2014.

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení: Tlachač s.r.o., IČ: 03505847

Cena díla: 2.368.418,96 Kč s DPH

Termín zahájení: 20.05.2015

Termín dokončení: 15.11.2015