Katalog objektů - Janské Lázně

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a služby

Předmět je vytvoření elektronického a vedle toho i tištěného katalogu každého objektu s číslem popisným a výrazných objektů bez čísla.

Město požádalo v roce 2018 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a získalo dotaci.

Výše podpory:  314.721 Kč  (85%)

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

RNDr. Pavel Klimeš, IČ: 10519688

Předpokládaná hodnota:  340.000 Kč bez DPH

Vysoutěžená cena díla:  312.000 Kč bez DPH (377.520 Kč s DPH)

Termín dokončení prací: 15.12.2020

I. etapa k.ú. Černá Hora, do 15.12.2019

II. etapa k.ú. Janské Lázně, do 15.12.2020