Knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JANSKÉ LÁZNĚ

KNIHOVNA ZNOVU OTEVŘENA OD 12.4.2021

v obvyklé otvírací době:  každé pondělí od 15.30 do 18.30 hod. a čtvrtek od 14 do 17 hod.

 

EČ MK ČR: 2623

Adresa: Černohorská 15, 542 25 Janské Lázně

Zřizovatel: město Janské Lázně

Jméno knihovníka: Milena Nováková

e-mail: knihovnajl@seznam.cz

Podle vzpomínek pamětníků sahá historie vzniku městské knihovny do poválečné doby. Zhruba od roku 1960 byla umístěna ve stejné budově jako tehdejší národní výbor, v prvním patře objektu čp. 85. Od roku 1966 je knihovna organizační složkou města, tehdy spadala pod „Osvětovou besedu“. Po následujícím několikaletém působení v malé nevyhovující místnosti panelového domu Merkur, kam byla nouzově umístěna z důvodů rekonstrukčních prací na budovách v majetku města, byla v roce 1997 přemístěna do svého současného působiště.

Městská knihovna v Janských Lázních se nyní nachází v samostatné místnosti v přízemí bytového domu čp. 15 (Zdena). Dům se zvláštním určením ve vlastnictví Města slouží pro starší a zdravotně postižené občany, a tak přiléhající místnost Klubu důchodců se může využívat jako čítárna během provozu knihovny. Knihovna má bezbariérový přístup.

Provoz knihovny byl vždy zajišťován jedním neprofesionálním pracovníkem. Od ledna roku 2005 mohli návštěvníci knihovny zaznamenat několik novinek vedoucích ke zkvalitnění a rozšíření knihovnických služeb. Kromě nástupu nové knihovnice bylo nejdůležitější novinkou rozšíření služeb veřejnosti poskytováním přístupu k síti INTERNET. V současné době jsou návštěvníkům k dispozici dva počítače s připojením k internetu.

Pro půjčování knih se v knihovně užívá automatizovaný knihovnický program.

Knihovnu navštěvují vedle místních občanů, mládeže a studentů Obchodní akademie pro tělesně postižené, také klienti Státních léčebných lázní s. p., kteří celoročně jezdí do Janských Lázní na průměrně pětitýdenní léčebné pobyty. V hojném počtu navštěvují naši knihovnu také dospělí spolu s dětmi, které jezdí na pobyty do dětské léčebny Vesna.

V době zimní i letní turistické sezóny přijíždí do Janských Lázní návštěvníci z naší republiky i ze zahraničí a knihovna registruje stálý zájem o veřejně přístupný internet. Poskytovatelem internetu v knihovně je firma HD internet s.r.o.

Městská knihovna Janské Lázně je otevřena dvakrát týdně: pondělí 15:30 - 18:30 a čtvrtek 14:00 - 17:00

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  - ROČNÍ STATISTIKA KE DNI 31. 12. 2020

knihovní fond   3651 svazků
  z toho  
  beletrie pro dospělé 2465 svazků
  naučná pro dospělé 1182 svazků
  ostatní 4 svazky
knižní přírůstky 2020   39 svazků
knižní úbytky 2020   0 svazků
     
registrováno uživatelů   57
počet návštěvníků v roce 2020

 

581

  z toho internet 89
počet výpůjček 2020   1130 svazků
  z toho  
  beletrie pro dospělé 847
  naučná pro dospělé 272