Základní informace

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Město Janské Lázně

 

STAROSTA MĚSTA

Martin Hudrlík

 

ADRESA

Město Janské Lázně

nám. Svobody 273

542 25 Janské Lázně

Česká republika

ID datové schránky: 4bfbycd

 

TELEFON, FAX

telefon     +420 499 875 101
fax     +420 499 875 273

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

podatelna@janske-lazne.cz

 

EMAIL

mesto@janske-lazne.cz

 

WWW

www.janske-lazne.cz

 

GPS LOKALIZACE

50°37'51.924"N, 15°46'54.513"E

 

IČ: 00277967

 

DIČ: CZ00277967

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka, a.s. 115-1085130297/0100

Běžný účet u České národní banky - dotace ÚSC -  účet č. 94-2613601/0710

 

STATISTICKÉ ÚDAJE O JANSKÝCH LÁZNÍCH

ZUJ 579 35
ID obce

5723

Statut města Ano
Počet částí 1
Katastrální výměra 1373 ha
Z toho lesní půda 1194 ha
Z toho ostatní plochy 81 ha
Z toho zemědělská půda 76 ha
Z toho trvalé travní porosty 73 ha
Z toho zastavěné plochy 19 ha
Z toho zahrady 4 ha
Z toho vodní plochy 3 ha
Počet katastrů: 2

Počet obyvatel celkem:

(k 31.12. 2022)

669

z toho žen: 330
z toho mužů:

339

Průměrný věk obyvatel: 52,59 let
Počet podnikatelských subjektů: 324

 

VYBAVENOST A PŘÍSLUŠNOST

   
Pošta: Ano
Mateřská škola: Ano
Základní škola (1.-5. ročník): Ano
Praktický lékař: Ano
Zubní lékař: Ano
Policie ČR (Svoboda nad Úpou): Ano
Městská policie (Trutnov): Ano
Kanalizace (ČOV) Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano
Obec s rozšířenou působností: město Trutnov
Obec s pověřeným úřadem: město Svoboda nad Úpou
Příslušnost ke stavebnímu úřadu: Městský úřad Janské Lázně
Vyřizování přestupků: Město Trutnov na VPS
Příslušnost k matričnímu úřadu: Městský úřad Janské Lázně
Příslušnost k finančnímu úřadu: Finanční úřad Trutnov