Obnova sochy Krakonoše

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je rozebrání vlastní sochy na původním místě, její následná restaurace, rozebrání kamenů tvořící podstavec Krakonoše, očištění a sestavení na Horní promenádě, společně s restaurovaným Krakonošem, na připraveném betonovém loži, umístění litinových sloupků s řetězy mezi sochu a cestu jako prevence vandalismu a osazení lavičky a odpadkového koše. Dále pak doprovodná výsadba bohatá na trvalky, traviny i keře a to jak listnaté, tak i jehličnaté.

Město požádalo v roce 2016 o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci dotačního programu: 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova.

Výše podpory:  70 %  = 239.640 Kč

 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

RSU servis s. r. o., IČ: 275 39 407

Předpokládaná hodnota: 508.805 Kč s DPH

Vysoutěžená cena díla: 477.343 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 18.07.2016

Termín dokončení prací: 16.09.2016