Odstraňování následků povodní

Královehradecký kraj poskytl městu Janské Lázně finanční podporu na odstraňování následků povodní z roku 2013 ve výši 750.000 Kč.

Dotace je poskytnuta na úhradu skutečně vynaložených uznatelných nákladů spojených s následnými opravami místních komunikací a majetku obce související s dopravou, u nichž došlo k poškození při povodních v květnu a červnu 2013. Jedná se zejména o chodníky, komunikace a podemleté a ujeté svahy.

Doba realizace: 2014/2015 (smlouva RG/2014/54), 2016 (dodatek č. 1 RG/2015/54)

Předmět díla: opravy menších rozsahů (lokální) v lokalitách dotčených povodněmi v roce 2013

Zhotovitelé: REKOM s.r.o., Asfalt servis s.r.o., Repare Trutnov s.r.o.

Celkové výdaje projektu: 819.025,24 Kč s DPH

Dokončení projektu: 6/2016