Oprava havar. stavu střechy školní družiny

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Výše dotace:      600.000 Kč

Druh zakázky: VZMR stavební práce

Předmět: kompletní demontáž a výměna střechy včetně krovu, jeho podporujících prvků a střešní krytiny. Předpokládaný průběh stavby (zahájení, etapizace, dokončení stavby) bude probíhat v době prázdninového období tak, aby nezasahoval do školního roku.

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Jaroslav Šrůtek, IČ: 609 11 077

Cena díla: 742.408 Kč s DPH

Termín zahájení: 01.07.2017

Termín dokončení: 31.08.2017

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO 

 

 

  

 REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE