Oprava MK ulice Lesní, Janské Lázně (2023)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: oprava místní komunikace uvnitř zastavěné části Janských Lázní. Úsek je dlouhý zhruba 220m a zahrnuje vozovku od napojení Rekreační ulice k začátku lesa na východní straně. Plošný rozsah přitom dosahuje 970 m2.

Město požádalo v roce 2022 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Výše podpory:  1 667 821,52 Kč tj. 85,00 %

 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ: 64824781

Vysoutěžená cena díla: 2.128.089,86 Kč bez DPH, 2.574.988,73 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.03.2023

Termín dokončení prací: 15.12.2023