Oprava schodiště u opěrné stěny, ZŠ a MŠ Janské Lázně (2023)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: provedení opravy schodiště, které tvoří funkční celek s opěrnou zdí a je součástí SO 01 dle dokumentace stavby „JANSKÉ LÁZNĚ – OPRAVA OPĚRNÉ STĚNY na pozemku st.p.č. 229 a p.p.č. 12/3, k.ú. Janské Lázně“. 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:  Tlachač s.r.o., IČ: 03505847

Vysoutěžená cena díla: 374.976,58 Kč s DPH

Termín plnění: od 01.03.2023 do 15.11.2023 

Termín předání díla: do 15.12.2023