Oprava zatrubnění Janského potoka

POSKYTOVATEL DOTACE: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Podprogram: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

Dotační titul: 1

Realizace akce stanovená poskytovatelem: do 31.08.2015
Závěrečné vyhodnocení: 29.06.2016
Souhrn finančních potřeb projektu: 12.852.201 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 10.672.200 Kč
Vlastní zdroje: 2.180.001 Kč

Předmětem veřejné zakázky je oprava zatrubnění Janského potoka poničeného povodní, které vede z větší části pod náměstím Svobody a přilehlou zástavbou, navazujícími komunikacemi, parkovištěm a nezpevněnými plochami v délce 280 m. Zejména na několika místech a v jednom delším úseku byla porušena nebo zcela zničena podlaha a s tím související i spodní část konstrukce ostění, v úseku cca 40 m pod výškovým skokem je rozsáhlejší porušení boků ostění.

Město požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na obnovu majetku poškozeného živelnou pohromou v roce 2013. Výše požadované dotace je 11.858.000 K.

Zhotovitel na základě výběrového řízení: GEMEC - UNION, a.s., IČO: 25916581

Zahájení: 07.10.2014
Dokončení:
 31.10.2015
Cena díla:
  11.857.820,56 Kč s DPH